Wat zijn de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij hebben de voorwaarde welke de belastingdienst stelt, onderstaand beschreven.

  • U en uw eventuele partner werken, volgen een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus.
  • U heeft met ons een schriftelijk contract afgesloten.
  • U betaald voor een gedeelte zelf de kosten van de kinderopvang, dit betreft "uw eigen bijdrage kinderopvang".
  • U en uw eventuele partner hebben beide de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie met een LRK-nummer.
  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw kind zit nog niet op het voorgezet onderwijs.

Indien u niet voldoet aan deze voorwaarde, dan vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.

Bent u of uw partner werkloos geworden, dan heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.
Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij staan u graag te woord!